MUSADO  - Cesta válečníka

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: kluby, Vydáno dne: 12. 10. 2010

MUSADO ®  - Cesta válečníka, zakladatelem je pan Herbert Grudzenski z Německa. Bývalý výsadkář od 12 let studuje bojová umění – judo, jiu – jitsu, aikido, taekwondo (WTF 5. Tan), musul.V letech 1970 – 1973 osobně trénoval s velmistrem Soon-Byung Kangem, který jej přijal do svého rodinného todžang, jako svého prvního a zároveň posledního neasijského žáka...Vyučoval jej prastarým technikám musul (všeobecný výraz pro korejské válečné dovednosti). V roce 1973 odešel mistr Kang do USA a při této příležitosti propůjčil p. Herbertu Grudzenskému vojenský titul Sulsa – „ Mistr a učitel technik“. Tento titul jej opravňoval k založení vlastního todžang a prosazování vlastního směru výuky korejských technik.

     V první polovině 80. let utřídil svoje poznatky a tréninkové postupy a vytvořil nový a moderní ucelený systém sebeobrany a boje zblízka, který nazval MUSADO®. Učinil tak v naději, že mnohé z jeho bojových technik, které mají kořeny v Koreji, nebudou zapomenuty. MUSADO® je styl, který je technicky a mentálně blíže potřebám a možnostem Evropanů, ale který přitom dodržuje základní asijské etické principy a technické postupy. Je chápán spíše jako životní styl, který nás učí přemáhat strach a čelit těžkostem života. Jako styl, který vyučuje lidskosti, sebeovládání a který rozvíjí potenciál naší duševní a fyzické kondice.

      V roce 1985 založil p. Herbert Grudzenski svoji „Studijní skupinu pro vojenský boj zblízka“, která se skládala ze členů různých speciálních jednotek a oddílů armády a policie SRN. Hlavním úkolem této skupiny bylo ověřit a vyhodnotit na základě vojenských hledisek a osobních zkušeností, již zavedené armádní postupy a techniky boje zblízka. Následně pak podle výsledků analýzy navrhnout techniky, metody a strategie nové, které budou realistické, účinné a vhodné pro válečné účely. Tímto způsobem a za použití technik MUSADO® vznikl „Vojenský bojový systém“ MUSADO Military Combat Systém (dále jen MCS).

     Začátkem 90. let založil p. Herbert Grudzenski světovou organizaci W.M.A – World MUSADO Association, která sdružuje všechny žáky a instruktory MUSADO v jednotlivých zemích. Název MUSADO® je mezinárodně registrován a chráněn.