BUDOSHOW.com - největší přehlídka bojových umění v ČR

  Důležité info 2012
  Hlavní menu
  Budoshow 2011
  Budoshow 2010
  Budoshow 2009


O BOJOVÉM UMĚNÍ HAKKORYU JUJUTSUTradiční školu japonského jujutsu HAKKORYU založil velmistr OKUYAMA RYUHO shodaisoke, který se narodil v roce 1901 v prefektuře Yamagata a zemřel 26.11.1987 v městě Omiya (prefektura Saitama) v Japonsku. Za svého života Okuyama sensei procestoval celé Japonsko až po Okinawu a studoval v různých ryu (školách, systémech) bojových umění.


V Kyoto studoval pod vedením Takeda Sokaku sensei Daitoryu. Dále cvičil Hasegamakoryu iaijutsu (umění tasení meče), shurikenjutsu (vrhání čepelí), jojutsu (umění tyče), kusarigama (umění srpu a řetězu), Nitoryu kenjutsu (umění meče), sojutsu (umění oštěpu), kyujutsu (umění lukostřelby). Též praktikoval tradiční orientální medicínu - od učitele Ryuzan Hirayama se naučil terapii keiraku (oběhová medicína využívající meridiány těla), shiatsu (léčba tlakem prstů), amma (masáže) a diety. V této době také působil nějakou dobu jako kněz v buddhisticko-shintoistické sektě Haguro v Shugendo. V roce 1936 byl Okuyamovi udělen instruktorský certifikát v Daitoryu a pod vedením Takeda shihan se začal učit okuden (tajné techniky). Vypomáhal Takedovi sensei, který byl v té době již dost starý s chodem jeho aiki asociace. V roce 1938 Okuyama ukončil své studium u Takedy senseie a vydal svůj první text o bojovém umění „Daitoryu goshin jutsu“ (sebeobranný systém Daito). V roce 1939 založil „Dai Nihon shidokai“ (Velká japonská cesta asociace samurajů) a stal se veřejným instruktorem toho, co nazýval „Daitoryu hiden shido“ (Tajná samurajská cesta Daitoryu). Otevřel své první dojo v Asahikawa a nazval jej „Nippon shidokai Ryubukan“.

Ze shora uvedených znalostí bojových umění, lékařství a náboženství se vyvinulo bojové umění, které bylo "účelné, praktické" a "lidumilné". 1.6.1941 Okuyama shodaisoke uspořádal HAKKORYU KAISO HOKUKUSAI (obřad veřejně oznamující duchům šintó narození nového bojového umění Hakkoryu). Od tohoto dne Okuyama vystupuje pod pseudonymem „Ryuho“, což znamená „Páteř draka“. Hakkoryu zdědilo historii klasického bujutsu datovaného zpátky do 8. století v přímé linii Daitoryu rodiny Takeda. Honbudojo (hlavní dojo) je v Omiya v prefektuře Saitama v Japonsku (asi hodinu vlakem od Tokyo). Na konci 2. světové války bylo Hakkoryu (a stále je) zcela mírové a šlechetné bojové umění a mistr Okuyama nikdy nehodlal měnit něco jeho filozofie.

Náš mistr se jmenuje JOHNY LENSKENS, je mu 53 let a žije v Belgii v městečku Zonhoven. V  Hakkoryu jujutsu dosáhl stupně MENKYO KAIDEN SHIHAN SANDAIKICHU, což odpovídá 8. danu v moderním jujutsu a byl přímým žákem UCHIDESHI zakladatele této tradiční japonské školy velmistra Okuyama Ryuho shodaisoke. Johny Lenskens od svého učitele obdržel také válečnické jméno, které zní „SEIZAN“ a v překladu znamená „silného člověka, který pozoruje z vrcholu vysoké hory“. Johny Lenskens shihan je velkým talentem jujutsu a zejména využití vnitřní síly KI v bojových technikách WAZA a také v léčebných masážích SHIATSU, které jsou součástí Hakkoryu. Ukázky aplikací vnitřní energie KI bude možno shlédnout v rámci 13. ročníku přehlídky bojových umění a sportů Budoshow 2010 v Brně.

O Hakkoryu jujutsu:

Hakkoryu je moderní japonská škola tradičního bojového umění jujutsu. Byla založena v roce 1941 zakladatelem Okuyama Ryuho v Omyia (prefektura Saitama), kde je i dnes HONBUDOJO (hlavní místo výuky školy). Po smrti zakladatele vedení školy převzal jeho syn Okuyama Toshio (po otci zdědil také jméno Ryuho) nidaisoke (2. velmistr).

Jméno Hakkoryu v překladu znamená „Škola osmi světel“ a vychází z filozofického pohledu na spektrum barev, které se dělí do osmi různých barev. Osmou světelnou barvou je ultrafialová, která je pro oko neviditelná, ale která má mimořádnou sílu jako techniky Hakkoryu. Číslo 8 symbolizuje současně nekonečnost v tradičním japonském myšlení.

Znak Hakkoryu je kruh, který uzavírá čtyři diamanty, je tradiční japonský samurajský MON neboli rodinný znak zakladatele Hakkoryu jujutsu Okuyama Ryuho shodaisoke. Čtyři diamanty představují rozšíření učení Hakkoryu do čtyř koutů světa. Fialová barva v Japonsku kromě ultrafialové barvy světelného spektra symbolizuje barvu císaře a cti.

Základní vzdělání Hakkoryu se zakládá na KATA a sestává ze čtyř dílů: shodan, nidan, sandan a yondan. Každá kata obsahuje mnoho waza (technik), které musejí být správně pochopeny, pokud chceme ovládat základní techniky. Do této waza jsou zahrnuty "gen suko" (principy), to znamená znalosti získané ovládáním technik. Pořadí kata je sestaveno podle logických vazeb, to znamená, že waza následují jedna po druhé. Tyto vzájemné souvislosti se rozvíjejí do podoby souvislého celku.

Když žák jujutsuka tyto principy zcela pochopí, může vytvářet své vlastní variace. Používáním kombinací podle vlastních interpretací je schopen dojít k nekonečnému počtu variací, což mu umožňuje vyvíjet pohyby, které jsou typické pro jeho osobnost.

Pro vystudování mistrovských stupňů dan používá Hakkoryu ještě stále systém menkyo (diplom). Tento systém patřil v minulosti k tradičním školám bujutsu. Po zvládnutí 4 kat je možné, že bude žák doporučen, aby absolvoval tréninky pro pokročilé jako uchideshi (vnitřní žák v domě) v honbudojo v Omyia, kde nějakou dobu žije spolu s rodinou Okuyama. Když žák techniky zvládne, stává se z něho shihan (mistr, učitel). Tento titul mu předá osobně rodina Okuyama. Po dobu tréninků je Honbudojo uzavřeno pro všechny návštěvníky s výjimkou vysoce postavených uchideshi. Pokud žák toto období tréninků absolvuje celé, obdrží MAKIMONO (osvědčení) pro shihan. Je to diplom honbu o tréninku shihan a menkyo (osvědčení učitele). Nakonec obdrží fialový pás (OBI), který v Japonsku symbolizuje barvu císaře a cti.

Kromě tréninku shihanů může být jujutsuka také pozván k absolvování dalšího tréninku pro ještě pokročilejší. Tím je vzdělávání v kaiden shihan sandai kichu (docent nejhlubších mystérií třech velkých pilířů). Tyto tréninky vyžadují neustálý pobyt v Honbu Dojo. Rodina Okuyama také vzdělává soukromě. Kromě Hakkoryu má Okuyama svou vlastní metodu tradiční lékařské terapie Koho shiatsu igaku (terapie tlaku císařského prstu). Všichni shihanové Hakkoryu absolvují trénink v Koho shiatsu, které je pro pochopení výsledků jiných tvrdších bojových technik také důležitým aspektem bojového umění. Rodina Okuyama spravuje dvě vlastní soukromé kliniky shiatsu. Jedna je v dojo samotném, druhá je v Tokyo. Okuyama nidaisoke vede také rozsáhlá klinická školení pro praktikující osoby a přiznává jim certifikáty učitele-mistra-doktora. Je navštěvován z celého světa pro své neobyčejné metody a je zván na přednášky o svých systémech a terapiích do všech koutů světa.

Většina lekcí Hakkoryu je prováděna individuálně nebo v menších skupinách, protože to učiteli umožňuje ihned komentovat a zlepšovat techniku žáka. Tímto způsobem se může každý rychle přiučit a může dojít k pochopení jednotlivých složek technik. To je charakteristika tradičního vztahu mistra a žáka v systémech BUJUTSU. Zaručuje to vysokou kvalitu vzdělání žáka, ale omezuje to také počet žáků tak, aby učitel mohl vyučovat se vším komfortem.

Síla svalů se v Hakkoryu nevyžaduje, protože se tyto techniky zakládají hlavně na pochopení lidské anatomie a psychologie. Žák je vždy povzbuzován k tomu, aby se uvolnil jak duševně tak i tělesně, tak aby jeho HARA bylo posazeno na správné místo a aby se tělesná váha mohla snadno soustředit na různé body po dobu provádění dané techniky. Kdyby žák používal pouze sílu, nebylo by tělesné centrum správně spojeno a nevědomky by jeho úsilí bylo méně efektivní. Další důvod proč se žák Hakkoryu musí naučit uvolnit je ten, že tréninky jsou někdy velmi bolestivé, protože se všechno soustředí na nervy a nejcitlivější body těla. Uvolnění duše a těla tuto bolest značně zmírňuje. Ve výjimečných případech, kdy intenzívní bolest přetrvává i po celkovém uvolnění, se žák učí odmyslit místo bolesti (smazat) z vědomí a soustředit se na něco jiného. Toto oddělení myšlenek od psychického nepohodlí (nazývané SHINKI – duše - energie) se již po staletí vyučuje v Japonsku mistry bujutsu.

Na rozdíl od ostatních populárních systémů sebeobrany se Hakkoryu jujutsu nespojuje se sportovními aktivitami jakéhokoliv druhu. Sporty staví jednoho protivníka nebo skupinu protivníků proti druhému za účelem rozhodnutí, kdo je nejsilnější nebo kdo má nejlepší techniku, kdo dosáhne nejvíc bodů, kdo je nejrychlejší nebo nejsilnější, a vítěze odmění. Cílem Hakkoryu není rozhodnout, jaké jsou relativní přínosy jednotlivců, ale spíše znalost, schopnost a pochopení lidstva samotného. Sport nemá v Hakkoryu jujutsu žádné místo. Ve škole Hakkoryu se studenti učí jednat přizpůsobivě a flexibilně oponovat útočníkovi. Všechno, co se praktikující Hakkoryu učí, je být soustavně čestní, přátelští a jemně se chovat k útočníkovi. Členové Hakkoryu zažívají, že přesně tento názor odlišuje Hakkoryu jujutsu od ostatních populárních bojových umění. Takže nesmíme vpustit dovnitř ty, kdo nesdílejí tuto filozofii. Po celém světě praktikuje Hakkoryu jujutsu více než milion lidí v Omiya a v dalších mezinárodních školách. Miliony ostatních se o Hakkoryu jujutsu dověděli prostřednictvím spisů, demonstrací nebo památek.

Tři hlavní znaky Hakkoryu jsou: 1) neprovokovat; 2) neodporovat; 3) nezpůsobit žádná tělesná zranění.

Zlaté pravidlo Hakkoryu zní: „Předejít střetu znamená střet vyhrát. Je lépe předcházet než léčit.“

O Otokodate dojo:

Brněnský klub Hakkoryu jujutsu se jmenuje Otokodate dojo. Svou existenci a činnost zahájil již někdy kolem roku 1984 a odvozuje svůj původ od klubu sebeobrany při oddílu judo tehdejší Moravské Slávie Brno. Původně se zde trénovalo moderní jujutsu v rámci Federace ju-jitsu České republiky, ale od roku 1995, kdy se dva současní vedoucí představitelé klubu na rakouském letním soustředění ju-jitsu seznámili s již zmíněným Johny Lenskensem shihanem, byla činnost postupně přeorientovávána k původnímu originálnímu Hakkoryu jujutsu a přeměna byla dokončena v roce 2005 v souvislosti s technickým pokrokem členů Otokodate dojo.

Otokodate dojo si klade za cíl pokračovat v nejlepších tradicích školy Hakkoryu jujutsu a k tomuto vyvíjí veškerou činnost.

Ve vedení dojo (klubu) je představitel s poměrně vysokým mistrovským stupněm Hakkoryu jujutsu Michal Čoupek (3. dan; předseda a instruktor). Pan Čoupek je také uchideshi v Seizan dojo v Belgii, což znamená, že pravidelně podstupuje privátní výuku u Johnyho Lenskense shihana včetně seminářů, stáží a soustředění.

Pravidelná cvičení probíhají čtyřikrát týdně, z toho dvakrát cvičení yudanshakai (sdružení držitelů mistrovských stupňů dan Hakkoryu) a dvakrát cvičení mudansha (cvičení žákovských tříd kyu Hakkoryu) – v gymnastickém sále sportovní haly TJ Tesla Brno na Halasově nám. 7, Brno-Lesná, vždy v pondělí a čtvrtek od 20,00 do 21,30 hod. Nábor do dojo probíhá celoročně pro všechny zájemce od 13-ti let. Hakkoryu jujutsu je vhodné pro mládež i starší. Nemusíte být silní ani hbití, pro tuto formu sebeobrany nemusíte mít ani dobrou kondici. Hakkoryu mohou praktikovat také handicapovaní lidé. Pomocí Hakkoryu se můžete naučit držet vašeho protivníka pod kontrolou bez jeho zranění nebo poškození.

Veškeré informace o Hakkoryu a Otokodate dojo je možno najít na oficiálních stránkách Otokodate dojo www.otokodate.com.


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 10. 2010 | 9291 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
  Novinky
11.09.2018: test
test

06.07.2014: Termín Budoshow 2014
Letošní ročník Budoshow je stanoven na 19.10.2014. Nezapomeňte si zapsat termín do svých diářů protože 17.ročník bude úplně jiný než ročníky předešlé.

04.01.2014: připravujeme velkou fotogalerii
už brzy zveřejníme celou fotogalerii z aktuálního ročníku

07.07.2013: Nové stránky Budoshow
Máme pro Vás další skvělou zprávu. Dokončujeme nové stránky Budoshow a brzy je představíme veřejnosti a doufáme, že se budou líbit. Bude možnost i pro zahraniční hosty v anglickém jazyce, bude přehlednější menu, více foto a video galerií a připravujeme také e-shop a hlavně spoustu nových informací...

07.07.2013: Nový termín budoshow
Konečně můžeme potvrdit termín na 16.ročník brněnské Budoshow, která vypukne v brněnské hale na Vodove 108 v neděli 1.prosince 2013. Už teď se můžete těšit na nové styly bojových umění v podání těch nejlepších a poprvé se také představí v Brně na tatami nový styl, který jsme tady za celých 15 let ještě neměli. Máme už jasno i s moderátorem letošního ročníku a máte se opravdu na co těšit.. zkuste uhádnout o koho se jedná :-)

03.11.2012: Anketa o nové styly na Budoshow
Připravili jsme pro vás novou anketu na téma: Jaké nové bojové umění nebo sport chcete vidět na dalším ročníku brněnské BUDOSHOW? Styly které budou mít nejvíce hlasů rádi zařadíme do programu, tak vesele hlasujte o své oblíbené bojové umění.

01.11.2012: Autogramiáda VIP hostů Budoshow
V sobotu 24. listopadu 2012, připravují pořadatelé Budoshow ve spolupráci s OC Futurum Brno autogramiádu VIP hostů letošního 15. ročníku. Další informace, budou zde již brzy!

31.10.2012: Moderátor letošní Budoshow 2012
Kdo letos bude moderovat Budoshow? Celým večerem nás bude provázet moderátor a herec Jiří Mádl, kterého znáte například z filmu Snowboarďáci, Rafťáci nebo Bathory. Oficiální web

31.10.2012:

17.10.2012: Předprodej vstupenek na Budoshow 2012
Pokud ještě nevlastníte vstupenky na letošní 15.ročník Budoshow, tak máte několik možností. Jako první je zakoupit si lístky přes portal ticketpro.cz nebo v kamenných obchodech v Brně.

Jako první je to obchod firmy Hayashi Brno, Traubova 20 nebo Copy Servis na Solniční 12 v Brně.

Letos jsou vstupenky rozdělené podle sektorů:

Sektor A (150, 250, 300 Kč)
Sektor B (200, 300, 350 Kč)
Sektor C (200, 350, 400 Kč)
VIP (500 Kč)
Stolek VIP (15.000 Kč)

Další informace jsou zde: Předprodej v Brně

04.10.2012: Seminář s Lady Dragon - Cynthia Rothrock
U příležitosti pořádání 15.ročníku Budoshow v Brně, máte jedinečnou možnost zacvičit se s hollywodskou hvězdou. Její jméno je Cynthia Rothrock.
„Dračí Lady“ nebo „Královna akčních filmů“ to jsou přezdívky populární protagonistky mnoha titulních rolí akčních filmů.
Informace + propozice

20.08.2012: Hledáme sponzory a obchodní partnery
Pokud byste měli zájem spolupracovat na letošním 15. ročníku Budoshow, kontaktujte hlavního pořadatele a organizátora akce, kterým je Libor Macháň. Volejte mobil.: 602 756 704.
  Vyhledávání
  Hlavní partneři
Akce se koná za podpory statutárního města Brna
  Naše anketa...
Jaké nové bojové umění nebo sport by jste rádi viděli na Budoshow?

HAPKIDO (3510 hl.)
 
NINJUTSU (2565 hl.)
 
IAIDO (2571 hl.)
 
WING CHUN (2544 hl.)
 
ALKAMPF JITSU (2524 hl.)
 
HWA RANG DO (2811 hl.)
 
KALI (2428 hl.)
 
JEET KUNE DO (2208 hl.)
 
PENCAK SILAT (2510 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 23671
  Statistika webu

odpovědná osoba: Libor Macháň | WEBOVÉ STRÁNKY

Web site powered by phpRS