BUDOSHOW.com - nejvt pehldka bojovch umn v R

  Dleit info 2012
  Hlavn menu
  Budoshow 2011
  Budoshow 2010
  Budoshow 2009


Poet zobrazench lnk: 15 (z celkem 15 nalezench)

Luk Pavlsek as host of Budoshow 2013| Autor: administrator | Vydno dne 10. 11. 2013 | Informan e-mailVytisknout lnek

The Dragon Vs. Rattle Snake

In this year's Budoshow you can see an exhibition fight of two magnificent fighters.
You can also see a small presentation at Olympia Mall followed by an autograph session.
You will find more information about the autograph session in here - web Olympia Centrum| Autor: administrator | Vydno dne 19. 11. 2013 | Informan e-mailVytisknout lnek

BUDOSHOW 2010 - vystupujc styly a misti

Na BUDOSHOW 2010 uvidte tyto styly:

KARATE, TAEKWON-DO ITF, CAPOEIRA, HUNGAR KUNG FU, KOBUDO, KRAV MAGA, FISFO, ASIA GYM SPORT, POLICIE R, MUSADO, Hwa Rang Do , AIKIDO, FREE STYLE, JUJITSU

ast stt:

Brazlie, Malaysie, Izrael, Francie, Anglie, R, Slovensko, Belgie, Korea, Itlie

ast VIP mistr:

Capoeira Contra Mestre Sazuki Brazlie
Hwa Rang Do mr. Marco Mattiuci Itlie
Kobudo mastr Yaw Hwa Chin Malaysie
Krav Maga Mastr Raffi Liven 10.dan Izrael
Hakkoryu Jujutsu shihan Johny Lenskens 8.dan Belgie
Fisfo Stanislav Gazdk R
Free style Chloe Bruce Anglie
Tae kwon do mistr Hwang Ho Yong 8.dan Korea
Tae kwon do esk tm instruktor 4-6 dan R


| Autor: administrator | Vydno dne 30. 09. 2010 | Informan e-mailVytisknout lnek

O BOJOVM UMN HAKKORYU JUJUTSU


pest lnek | Autor: administrator | Vydno 01. 10. 2010 | 9789 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

FISFO - Stanislav Gazdik

Zakladatel organizace Operational Defence Group s.r.o.

Kad by ml bt schopen se vypodat se slovnmi toky a i jinmi zpsoby provokace. Slouili jsme vechny nae zkuenosti z rznch bojovch discipln, a u se jedn o n, teleskopick obuek, boj zblzka, pouit slznch plyn a munice pro podkov sluby, nabzme een s nejmen smrtelnou ztrtou a nejvtmi inky na dnenm trhu. Podlme se pravideln na rznch seminch s tmatikou vcviku ochrannch sloek, organizac a jednotlivc v Evrop i USA. Dlme samozejm rozdly mezi profesionlnmi jednotkami a civilnm sektorem. Metoda je urena tak pro eny, ale mlde a od 18 let, nechceme zbyten ukazovat pli brzo agresivn inky mladm lidem.

pest lnek | Autor: administrator | Vydno 02. 10. 2010 | 10667 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

FISFO - Charles Joussot

Federal International System Force de l'Ordre (Mezinrodni systm pro zsahov jednotky)

Charles Joussot

Zakladatel organizace FISFO Federal International System Force de l'Ordre (Mezinrodni systm pro zsahov jednotky)

5. dan Penchak Silat FFKMA/FFKADA
Expert v obalsti bezpenosti a sebeobrany celosvtov
Expert v oblasti vcviku osobnch stc
Expert a konzultant u specilnch jednotek
Dritel nkolika patent cvinch zbran pro polici, bezpenostn organizace a sebeobranu

pest lnek | Autor: administrator | Vydno 03. 10. 2010 | 7081 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

AIKIDO - DAVID RUBENS SENSEI

kolu Yoshinkan zaloil Gozo SHIODA (1915 - 1994), kter byl jednm z nejnadanjch k Morihei UESHIBY. Gozo SHIODA ji v mld ovldal bojov umn - v Judu zskal 3. DAN, kdy se pak dozvdl o novm bojovm umn - Aikidu, zaal navtvovat kolu Morihei UESHIBY. Po osmi letech celodennch trnink se stal mistrem tohoto bojovho umn, a jako prv zskal 9. DAN.


pest lnek | Autor: administrator | Vydno 01. 10. 2010 | 6464 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Hwa Rang Do

Je komplexn systm sebeobrany a bojovch technik. Tento systm byl vyvinut v souladu se starodvnm principem Um-Yang (Yin-Yang), kter zdrazuje ivotn rovnovhu a harmonii s ostatnmi lidmi a prodou...pest lnek | Autor: administrator | Vydno 06. 10. 2010 | 11646 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

The Dragon Vs. Rattle Snake

Pi podn leton Budoshow mte pleitost vidt exhibin zpas dvou skvlch bojovnk.
Navc mete vidt malou ukzku v OC Olympia, kde probhne i autogramida.
Vce informac o autogramid naleznete zde - strnky Olympia Centrum| Autor: administrator | Vydno dne 19. 11. 2013 | Informan e-mailVytisknout lnek

Prodej triek z kolekce Dona Wilsona

Pi konn akce Budoshow mte jedinenou monost zakoupit si skvl trika z kolekce Dona Wilsona!
Traditionz.com T-shirtsTraditionz.com T-shirts

| Autor: administrator | Vydno dne 22. 11. 2013 | Informan e-mailVytisknout lnek

KOBUDO - Mistr Yaw Hwa Chin

Mistr Yaw se narodil vroce 1954 vSerembane vMalajsii. Do svta bojovch umn vstoupil ve svch 13letech. O devt let pozdji nsledoval svho mistra Chin Mok Sunga (9. Dan) do Evropy a Indie, kde propagovali Shorin Ryu Karate. Vroce 1980 se zabydlel vCurychu, kde otevel svoje vlastn trninkov centrum nazvan Asia Sport Center. asem se stalo jedno znejvtch center bojovch umn ve vcarsku.


pest lnek | Autor: administrator | Vydno 02. 10. 2010 | 6371 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

FREE STYLE - Chloe Bruce

18 let trnuje korejsk bojov umn Tang Soo Do a tak nkolik let Xtreme Martial Arts.

Chloe Bruce je dritelka Guinness svtovho rekordu v kop za minutu. Celkem je schopn kopnout vce jak 210 x za minutu.pest lnek | Autor: administrator | Vydno 02. 10. 2010 | 11347 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Capoeira

V Brazlii je capoeira hned po fotbalu druh nejoblbenj sport. A nen divu, v capoeie se snoub boj, tanec, hudba a akrobacie, capoeria je vyjden svobody, cesta k rozvoji fyzick i psychick zdatnosti, sle a rovnovze. Capoeira je ivotn styl, je to jedno z nejdynamitji se rozvjejcch bojovch umn...


pest lnek | Autor: administrator | Vydno 12. 10. 2010 | 7598 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Historie originlnho taekwonda (ITF)

Vbec poprv bylo taekwon-do (ti thekvondo) pedstaveno veejnosti svm zakladatelem, korejskm generlem Choiem Hong-hi (ti he Honghi) vSoulu v roce 1955. Smyslem taekwonda bylo vytvoit nov umn sebeobrany zaloen na znalostech modern fyziky tak, aby nauen technika byla maximln efektivn...pest lnek | Autor: administrator | Vydno 12. 10. 2010 | 5875 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Krav Maga Liven International

Co je to Krav Maga?

Izrael je jednm z mst, kde se schopnosti bojovat je stle podrobovna zkoukami. Stetnut s protivnkem vyaduje sice styl, kter nemus bt pkn, ale mus bt efektivn. Efektivita je vtinou otzka ivota a smrti.

Krav Maga v hebrejtin znamen boj z blzka. Krav Maga je oficiln soubor technik vypracovanch pro sebeobranu a boj z blzka izraelskch sil (IDF), izraelsk nrodn policie a dalch bezpenostnch sloek. Krav Maga byla zaveden do uebnch osnov na izraelskch stednch kolch a jej techniky jsou nacviovan v rznch institucch zench ministerstvem kolstv. Krav Maga se dky vynikajcm charakteristikm prezentuje jako ideln souhrn sebeobrannch metod v koncepci pro poteby izraelsk armdy a pozdji upraven tak, aby vyhovoval tak civilnm osobm, a jsou to mlad-sta nebo mui-eny.

Krav Maga je vypracovan do tech zkladnch smr pro pouit v ozbrojench silch, pro policejn sloky a pro civiln sektor. Systm Krav Maga zskal vysok uznn od zkuench odbornk pro boj z blzka, expert bojovch umn, tak od vojenskch a policejnch autorit pro svoji vysokou aplikovatelnost, pro jednoduchost, realitu a osobn bezpenost.

Krav Maga obsahuje tak speciln trninkov metody, mentln, technick a fyzick cvien. Ncviky, kter zvyuji ance pepadnutch osob na spch. Krav Maga v sob sluuje na sebe navazujc sti sebeobranu a boj z blzka. Krav Maga v souasn dob pedstavuje asi nejinnj zpsob sebeobrany.

Sebeobrana
Sebeobrana je zklade systmu Krav Maga. Je to soubor sebeobrannch technik, kter byli vypracovan tak, aby se kovi Krav Maga umonili brnit se proti nsilnickm vpadm a pi tom se vyvarovat zrannm. Na samotnm zatku velmistr Imi Sde Or vypracoval tento systm hlavn pro poteby armdy. Kde byli star vojci, kte mli pikovou fyzickou vkonnost za sebou. Obran techniky a principy Krav Maga vychzej z jednoduchosti, pirozench a pi tom vysoce innch pohyb, kter se d lehce nauit. Obrann techniky se trnuj v rznch situacch. Jako ve stoje, v sedu, v lehu a tak kdy je pohyblivost velmi omezen. Sv msto zde najde i ncvik proti neozbrojenmu i ozbrojenmu tonkovi.

Boj z blzka
Metodika pro boj z blzka m za cl vst k praktickmu zvldnut vech prvk stetu pro spn zvldnut nsilnho tonka. Je dleit zvldnout ncvik ton techniky, sprvn naasovn akce, nznakov pohyby a taktika.


pest lnek | Autor: administrator | Vydno 09. 11. 2010 | 11889 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

  Novinky
11.09.2018: test
test

06.07.2014: Termn Budoshow 2014
Leton ronk Budoshow je stanoven na 19.10.2014. Nezapomete si zapsat termn do svch di protoe 17.ronk bude pln jin ne ronky pedel.

04.01.2014: pipravujeme velkou fotogalerii
u brzy zveejnme celou fotogalerii z aktulnho ronku

07.07.2013: Nov strnky Budoshow
Mme pro Vs dal skvlou zprvu. Dokonujeme nov strnky Budoshow a brzy je pedstavme veejnosti a doufme, e se budou lbit. Bude monost i pro zahranin hosty v anglickm jazyce, bude pehlednj menu, vce foto a video galeri a pipravujeme tak e-shop a hlavn spoustu novch informac...

07.07.2013: Nov termn budoshow
Konen meme potvrdit termn na 16.ronk brnnsk Budoshow, kter vypukne v brnnsk hale na Vodove 108 v nedli 1.prosince 2013. U te se mete tit na nov styly bojovch umn v podn tch nejlepch a poprv se tak pedstav v Brn na tatami nov styl, kter jsme tady za celch 15 let jet nemli. Mme u jasno i s modertorem letonho ronku a mte se opravdu na co tit.. zkuste uhdnout o koho se jedn :-)

03.11.2012: Anketa o nov styly na Budoshow
Pipravili jsme pro vs novou anketu na tma: Jak nov bojov umn nebo sport chcete vidt na dalm ronku brnnsk BUDOSHOW? Styly kter budou mt nejvce hlas rdi zaadme do programu, tak vesele hlasujte o sv oblben bojov umn.

01.11.2012: Autogramida VIP host Budoshow
V sobotu 24. listopadu 2012, pipravuj poadatel Budoshow ve spoluprci s OC Futurum Brno autogramidu VIP host letonho 15. ronku. Dal informace, budou zde ji brzy!

31.10.2012: Modertor leton Budoshow 2012
Kdo letos bude moderovat Budoshow? Celm veerem ns bude provzet modertor a herec Ji Mdl, kterho znte napklad z filmu Snowboarci, Rafci nebo Bathory. Oficiln web

31.10.2012:

17.10.2012: Pedprodej vstupenek na Budoshow 2012
Pokud jet nevlastnte vstupenky na leton 15.ronk Budoshow, tak mte nkolik monost. Jako prvn je zakoupit si lstky pes portal ticketpro.cz nebo v kamennch obchodech v Brn.

Jako prvn je to obchod firmy Hayashi Brno, Traubova 20 nebo Copy Servis na Solnin 12 v Brn.

Letos jsou vstupenky rozdlen podle sektor:

Sektor A (150, 250, 300 K)
Sektor B (200, 300, 350 K)
Sektor C (200, 350, 400 K)
VIP (500 K)
Stolek VIP (15.000 K)

Dal informace jsou zde: Pedprodej v Brn

04.10.2012: Semin s Lady Dragon - Cynthia Rothrock
U pleitosti podn 15.ronku Budoshow v Brn, mte jedinenou monost zacviit se s hollywodskou hvzdou. Jej jmno je Cynthia Rothrock.
Dra Lady nebo Krlovna aknch film to jsou pezdvky populrn protagonistky mnoha titulnch rol aknch film.
Informace + propozice

20.08.2012: Hledme sponzory a obchodn partnery
Pokud byste mli zjem spolupracovat na letonm 15. ronku Budoshow, kontaktujte hlavnho poadatele a organiztora akce, kterm je Libor Mach. Volejte mobil.: 602 756 704.
  Vyhledvn
  Hlavn partnei
Akce se kon za podpory statutrnho msta Brna
  Nae anketa...
Jak nov bojov umn nebo sport by jste rdi vidli na Budoshow?

HAPKIDO (3676 hl.)
 
NINJUTSU (2692 hl.)
 
IAIDO (2702 hl.)
 
WING CHUN (2667 hl.)
 
ALKAMPF JITSU (2662 hl.)
 
HWA RANG DO (2939 hl.)
 
KALI (2603 hl.)
 
JEET KUNE DO (2386 hl.)
 
PENCAK SILAT (2682 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 25009
  Statistika webu

odpovdn osoba: Libor Mach | WEBOV STRNKY

Web site powered by phpRS