Hung Gar Kung Fu

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Tma: cvien s mistry, Vydno dne: 02. 11. 2011

Hung Gar Kung Fu je jeden z nejznmjch styl nskch bojovch systm na svt. Hung Gar v pekladu znamen rodina Hung. Je to jmno mue, kter systm vynalezl, Hung Hei GoonaZklad Hung Gar Kung Fu pochz ze stylu tyg psti Fukienskho aolinskho chrmu s pidnm technik draka, jeba, pantera a hada. Je zaloen na principu pti element: kov, devo, ohe, voda a zem. Zvec systm u studenty rozvjet fyzick schopnosti, slu a ducha. Pohyby pti element pomhaj porozumt principu Yin a Yang. Jeden element je protikladem druhho, ale vechny elementy mohou dohromady tvoit jeden celek, kter obsahuje dlouh a krtk techniky a vnj slu s vnitn energi. Tak jsou studenti schopni vytvoit lep rovnovhu a fyzickou kondici, kter jim zaru pevn zdrav. V relnm boji jsou pak schopni zvldnout rzn situace a brnit se proti jakmukoli toku.

Hung Gar obsahuje velmi siln techniky, dky kterm vypad jako vnj styl, ale ve skutenosti jm nen. Obsahuje mkk a tvrd, m vytv rovnovhu protiklad Tvrd jako elezo a mkk jako nit. Hung Gar je systm, kter m pevn filosofick zklad, u studenty sebekontrole a pouit sly k zachovn mru, pouit vdomost a schopnost k zastaven boje. To je skuten el tradinho Hung Garu.

Jak se prospch z trninku odr v kadodennm ivot?

vuka sebeobrany

Trnink Hung Gar je systm zaloen na velmi dobr a progresivn metod, kterou nen mono zskat skrze chladnou analzu, ale vtinou jen prostednictvm hlubok osobn zkuenosti, proctn a opravdovho poznn. Dky tomu se nakonec bojov techniky pouvaj jako instinktivn reakce.

Hung Gar trnuje cel tlo a bezpochyby vychovv opravdov bojovnky. Porozum mu vak jen lovk, kter ho pouv v celm ivot, nejen pi boji v ringu a na ulici.

souznn s prodou

Sebedisciplna a sebevdom, nsledovan celm zpsobem ivota, vedou k vtzstv v boji. Ovldn emoc dod bojovnkovi zzranou vnitn rovnovhu. Osobn schopnosti a tvoivost jednotlivce ije spolen a v harmonii s duchem celho tmu. Hluboce propracovan trninkov systm vede k ovldn metabolismu a pispv ke sprvn funkci vitlnch orgn a systmu tla. Rznorodost trninku in cvien zajmavm a pomh pekonvat stres. Znalost sebeobrany dod cvicmu pocit bezpe, pevahy a klid mysli.

Sifu Ji Hauska

vnuje se kung fu 23 let je asobnm kem mistra Tang Tung Winga a jeho hlavnm instruktorem pro eskou republiku. V roce 2010 sloil v Hongkongu zkouku na 6 Duan. V roce 2010 rerezentoval

na Mistrovstv svta v ne CS pozdravem

Ji Hauska Vedouc prodejny DOBROVSK s.r.o.

tel.: 543 255 907 
fax.: 543 255 907 
mobil: 724 271 214 
web: www.knihydobrovsky.cz
e-mail: brno-vankovka@knihydobrovsky.cz