Wudang Kung Fu

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Tma: cvien s mistry, Vydno dne: 19. 10. 2011

Wudang Kung Fu

Wudang kung-fu je jednm z hlavnch smr nskch bojovch umn, kter vychz z princip taoistick filosofie. Jsou pro nj charakteristick tzv. vnitn styly (neijiaquan), kter kladou velk draz na jednotu mysli a tla a na prci s vnitn energi. Zakladatelem Wudang kung-fu byl legendrn taoista Zhang Sanfeng, jeho ivot meme podle historickch pramen zasadit jen velmi nepesn nkam do13. a 15. stol. Ve Wudangskch horch zaloil nov taoistick smr a pozvedl posledn vlnu rozkvtu taoismu. nsk bojov umn taoistickho smru nsledn zaznamenala velk rozmach, zaala se roziovat i do vnjho svta a zskala svtovou proslulost.Wudang Kung-fu Association

Asociace vznikla v noru 2009 na podnt mistra Zhai Fenga jako odezva na stle se zvyujc zjem o nsk bojov umn v R. Asociace zatiuje nkolik kol psobcch pod vedenm mistra Zhai Fenga v esk republice a na Slovensku. Clem asociace je sdruovat osoby a organizace se zjmem o nsk bojov umn, kulturu a zvyky, it dobr jmno wushu a wudangskho kung-fu a zprostedkovat setkvn esk a nsk kultury. Vce informac o asociaci naleznete na www.wutao.cz

Mistr Zhai Feng

nsk bojov umn (wushu) zaal cviit v rodn n ve svch esti letech pod vedenm otce (mistra Zhai Hongyin). Uil se nejprve rodinnmu tradinmu wushu, pedevm shaolinskm stylm. Od svch 18 let se zabv tradinm taoistickm kung-fu – wudangskmi vnitnmi styly se zamenm na xingyiquan, baguazhang a taijiquan – a vnitn prac (neigong). Pozdji pod vedenm svho taoistickho mistra procestoval velkou st ny, setkal se s mnohmi znmmi mistry a seznmil se s mnoha kolami a styly wushu. Nikdy nestudoval na sttn kole, kde se vyuuje modern wushu. Ve, co cvi se ad do tradinch bojovch umn.