Seminář VIP

Press Akreditace


Žádost o akreditaci stahujte zde


Akreditace Press umožňuje:


Využívat volného pohybu po sportovní ploše a backstage
Speciální vstup do sportovní haly ze zadní části areálu

Příjem žádostí o akreditaci Press:


Příjem žádostí o akreditaci Press probíhá do 23. října 2015
Akreditace Press je určena publikujícím novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům a štábům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur
Akreditační formulář si můžete stáhnout do 23. října 2015 na www.budoshow.eu.
Na požádaní Vám bude spolu s informacemi zaslán e-mailem, faxem nebo poštou
(kontaktujte tiskové oddělení: l.machan@volny.cz)
V zájmu zajištění co nejlepších podmínek pro novináře během Budoshow bude počet akreditací Press omezen - za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce

Podmínky k získání akreditace Press:


Píšící novinář (noviny, časopisy)
TV - redaktor
TV - štáb
Rozhlasový redaktor
Rozhlas - štáb
Internet - redaktor
Fotograf
Korespondent a fotograf tiskové agentury
Freelance novinář a fotograf


Akreditace Press vyřizuje:


Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF Libor Macháň
Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno

IČ: 708 46 201
Č. účtu: 202 511 5399 / 0800

Kontaktní osoba:
Libor Macháň
Charbulova 33, 618 00 Brno
Telefon: +420 602 756 704
E-mail: l.machan@volny.cz
Web: www.budoshow.com